in English below!

Pelletti ry:n sääntömääräinen syyskokous lähestyy! Kokouksessa valitaan vuoden 2024 puheenjohtaja ja hallitus. Lisäksi käsitellään ja hyväksytään ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan toiminnantarkastajat sekä heidän varahenkilönsä vuodelle 2024.

Kokousmateriaalit löydät alta ja Pelletin kiltahuoneelta.

Kokouskutsu

Esityslista syyskokous 2023

Esitys vuoden 2024 jäsenyyksien etuuksista

Sääntömuutosehdotus syyskokoukseen 2023

Talousarvio 2024

Talousarvio 2024 kirjallinen

Toimintasuunnitelma 2024

At the statutory meeting Pelletti’s new chairperson and the board for the year 2024 will be chosen. In addition, next year’s budget and action plan will be discussed and approved, and auditors and their deputies will be chosen for the year 2023.

Agenda, action plan and budget plan will be seen in the Pelletti’s website and guildroom later in English and can already be seen in Finnish.

0 29