Yksi Pelletti ry:n tärkeimmistä tehtävistä on edunvalvonta. Käytännön vastuu siitä kuuluu yhdistyksen hallitukselle, erityisesti edunvalvonnasta vastaavalle kiltatoimijalle. Edunvalvonnalla tarkoitetaan jäsenistön eduista ja tasa-arvoisesta kohtelusta huolehtimista.

Killan hallituksen puheenjohtaja sekä edunvalvontavastaava osallistuvat säännöllisesti ympäristötekniikan koulutusohjelman kokouksiin. Koulutusohjelmakokouksissa päätetään esimerkiksi kurssien sisällöistä ja niiden luennoitsijoista, sekä keskustellaan koulutusohjelman ja killan kannalta keskeisistä asioista. Kokousten tarkoituksena on sujuva tiedonkulku killan ja koulutusohjelman välillä sekä avoin päätöksenteko.

Koulutusohjelma ja kilta järjestävät yhdessä orientaatio- ja virkistystapahtumia, joiden tarkoituksena on kaventaa väliä opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Kilta järjestää esimerkiksi kiltiskahveja, kurssipalautetilaisuuksia ja koulutusohjelmapäiviä muutaman kerran vuodessa, missä pääsee kanssakäymiseen koulutusohjelman henkilökunnan kanssa. Monipuolisen läsnäolon avulla pyrimme varmistumaan siitä, että tavallisen opiskelijan näkökulma otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa.

Myös ylioppilaskuntamme LTKY valvoo opiskelijoidensa etuja. Ylioppilaskunnan toimijat ja eri kiltojen edunvalvontavastaavat kokoontuvat noin kerran kuukaudessa keskustelemaan erilaisista edunvalvonta-asioista ja miettimään ratkaisuja yhdessä mahdollisiin ongelmiin.

Killan edunvalvonnalla pyritään siis ennaltaehkäisemään ympäristötekniikan opiskelijoiden epäoikeudenmukaista kohtelua nyt ja tulevaisuudessa. Mieltä askarruttavissa tilanteissa tulee olla yhteydessä suoraan killan edunvalvontavastaavaan, puheenjohtajaan tai kehen tahansa hallituksen jäseneen.

Hilda Harle

Edunvalvontavastaava 2024

skopo@pellettiry.fi

Telegram: @HildaHarle

Haluatko antaa palautetta?

Alla olevalla lomakkeella voit kertoa huolesi edunvalvontaan liittyen. Viestisi kulkeutuu suoraan edunvalvojallemme, halutessasi täysin anonyymisti.  Voit kuitenkin jättää sähköpostisi, jos haluat, että sinuun otetaan yhteyttä asiaan liittyen.